Aanbrengen nieuwe zaak


Uiterlijk 1 dag voor de rol waartegen is opgeroepen moet de zaak bij de rechtbank of het gerechtshof worden ingediend. 
Ben je vergeten om de zaak tijdig aan te brengen, kan je binnen twee weken na de oorspronkelijke datum een herstelexploot laten betekenen waarmee je de wederpartij oproept te verschijnen tegen een nadere roldatum.

Onderstaande stukken moeten worden ingediend bij de rechtbank:

 1. 1 originele dagvaarding en 1 kopie;
 2. 1 set producties met een genummerd productieoverzicht;
 3. 1 set kopie beslagstukken met een overzicht van de beslagstukken;
 4. akte domiciliekeuze indien van toepassing;
 5. kopie van de afgegeven toevoeging indien van toepassing;
 6. een zogenaamd B1 formulier, aangemaakt via het roljournaal.


Ad 1. Als de gedaagde partij niet verschijnt wordt het kopie van de dagvaarding gehecht aan het verstekvonnis. Vraag je de rechtbank om de originele dagvaarding retour te sturen meteen na het aanbrengen van de zaak dien je een extra kopie van de dagvaarding in te dienen.

 

Ad 3. Let er op dat de beslagstukken compleet zijn. De betekening van de dagvaarding aan de derde(n) onder wie beslag is gelegd wordt vaak vergeten. Heeft deze betekening niet plaatsgevonden is het verstandig om bij brief uit te leggen waarom dit niet heeft plaatsgevonden en waarom de gedaagde(n) toch tot vergoeding van de beslagkosten moet(en) worden veroordeeld.

Globaal moeten de volgende beslagstukken aanwezig zijn:

 • beslagrekest met daarop de aantekening van de rechtbank dat verlof is verleend;
 • proces-verbaal van beslaglegging door de deurwaarder (kan meer dan 1 zijn);
 • betekening van de beslaglegging(en) aan de betreffende gedaagde(n);
 • eventueel verzoek en verlof tot verlenging van de termijn voor betekening van de dagvaarding in de hoofdzaak;
 • overbetekening(en) van de dagvaarding(en) aan de derde(n) onder wie beslag is gelegd.

Niet iedere rechtbank geeft gelegenheid om de ontbrekende beslagstukken alsnog in te dienen. Dit kan zelfs tot gevolg hebben dat het beslag nietig wordt verklaard en de gevorderde veroordeling van van gedaagde(n) tot betaling van de beslagkosten om die reden wordt afgewezen.

 

Ad 6. Het is handig om een programma te hebben waarmee het mogelijk is om PDF documenten aan te passen. Je kan dan allerlei informatie op het formulier wijzigen en toevoegen. Zo kan je het postadres van de rechtbank wijzigen in het feitelijke adres indien de zaak per koerier wordt ingediend.

 

Bij opmerkingen op het formulier vermelden dat op het verschuldigde griffierecht het reeds betaalde griffierecht in voorafgaande procedures in mindering moet worden gebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan beslagrekesten en verzoeken tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor

Onderstaande stukken moeten worden ingediend bij het gerechtshof:

 1. originele dagvaarding(en) in hoger beroep en 1 kopie;
 2. kopie van de dagvaarding in eerste aanleg;
 3. kopie van alle vonnissen in eerste aanleg (eindvonnis en tussenvonnissen);
 4. kopie toevoeging indien van toepassing;
 5. het zogenaamd H1 formulier, aangemaakt via het roljournaal.


Indien de wederpartij de appeldagvaarding heeft betekend en je de roldatum hebt vervroegd:

 1. origineel anticipatie exploot en 1 kopie;
 2. origineel betekende appeldagvaarding en 1 kopie;
 3. kopie van de dagvaarding in eerste aanleg;
 4. kopie van alle vonnissen in eerste aanleg (eindvonnis en tussenvonnissen);
 5. kopie toevoeging indien van toepassing;
 6. het zogenaamd H1 formulier, aangemaakt via het roljournaal.

Indien gevraagd wordt om de originele exploten meteen na aanbrengen retour te zenden dient een extra kopie hiervoor in de plaats meegezonden te worden.


Stellen als advocaat voor gedaagde of geïntimeerde.

Zolang in een zaak nog geen eindvonnis (of arrest) is gewezen kan je je stellen voor gedaagde en zou je nog de gelegenheid moeten krijgen om verweer te voeren.

Het stellen als advocaat in een procedure gaat door het invullen van het B2-formulier (rechtbank) of het H2-formulier (gerechtshof). in het betreffende roljournaal. Als het formulier volledig is ingevuld klik je op de verzendknop. Het formulier wordt dan meteen gemaild naar de roladministratie van het betreffende gerecht. Doorgaans ontvang je binnen enkele seconden per mail de bevestiging dat het formulier is ingediend. Na indiening kan je het formulier downloaden, bewaren en eventueel naar de advocaat van de wederpartij mailen.

 

Met de zoekfunctie in het onderste gedeelte van het roljournaal kun je kijken of de zaak al zichtbaar is in het roljournaal. De meeste rechtbanken en gerechtshoven voeren de zaken kort voor de roldatum in. Voor en achter de naam van de partij zet je het teken *. Dus als ik de gedaagde zou zijn zou je kunnen invullen *Doornbusch* .  Het systeem zoekt dan naar alle zaken voor die rol waar in elk geval aaneengesloten Doornbusch in voor komt. Dit steekt erg nauw. Heeft de roladministratie de naam verkeerd ingevoerd dan zal de zaak niet worden gevonden. Het is in dit geval dan ook beter om te gaan zoeken op *Doornb* . Het systeem vindt dan alle zaken waar in elk geval de naam Doornb in voorkomt, dus Doornbusch, maar ook Doornbos en Doornbush. 

Als de zaak is gevonden vind je boven in het midden van je scherm de B- of H-formulieren. Een groot deel van de gegevens van de zaak worden automatisch ingevuld.

Staat de zaak nog niet in het roljournaal en wil je je toch alvast stellen in de zaak dan dien je de B- of H- formulieren te gebruiken die aan de rechterzijkant van je scherm zichtbaar zijn. Omdat het een voor het systeem van de rechtspraak onbekende zaak betreft dien je zelf alle gegevens van de zaak in te vullen. In dit geval is het misschien verstandig om het formulier (nog) niet naar de advocaat van de wederpartij sturen. Mogelijk is de advocaat van de wederpartij vergeten de zaak aan te brengen. Door het formulier naar hem/haar toe te sturen maak je mogelijk een slapende hond wakker.

Is de zaak zelfs de dag na de roldatum waartegen is opgeroepen niet zichtbaar in het roljournaal doe je er verstandig aan om even telefonisch bij de roladministratie van de betreffende rechtbank of gerechtshof te informeren of de zaak echt niet is aangebracht. Het zoeksysteem van het roljournaal werkt niet altijd evengoed en ook door invoerfouten is het mogelijk dat een zaak niet in het roljournaal wordt gevonden terwijl de zaak wel tijdig is aangebracht.