De informatie op deze pagina betreft een momentopname en zal zo vaak als mogelijk worden bijgewerkt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Bij iedere instantie vindt u een link naar de eigen website.


Gevolgen Coronavirus voor civiele procedures


Vanaf dinsdag 17 maart 2020 zijn de gerechten gesloten vanwege het Coronavirus. Welke zaken gaan wel door? In principe valt de behandeling van rechtszaken stil met uitzondering van urgente zaken. Op 7 april jl. heeft de rechtspraak een nieuw landelijk beleid gepubliceerd en dit beleid daarna meerdere keren aangepast en een nieuwe pagina gemaakt. Ga naar Rechtspraak.nl voor een volledig overzicht. Inmiddels heeft de rechtspraak een nieuwe pagina aangemaakt. 

 

Tijdelijke regelingen

Deze regelingen zijn in aanvulling op de reguliere procesreglementen vanwege de bijzondere omstandigheden in verband met corona.

 

Open hier de tijdelijke regelingen voor dagvaardingszaken bij de gerechtshoven.

Alvast een greep uit de afwijkingen op het procesreglement:

  • Een uitstelverzoek in beginsel altijd wordt verleend. Indien de wederpartij bezwaar maakt beslist de rolraadsheer.
  • De minimumtermijn voor alle proceshandelingen bedraagt vier weken, dus ook de termijn voor fourneren wordt vier weken.
  • als de proceshandeling waarvoor de zaak staat niet uiterlijk de dag na de roldatum is verricht, wordt ambtshalve vier weken uitstel verleend, ook zonder verzoek van partijen om uitstel en ook in het geval volgens het procesreglement geen uitstel kon worden verkregen. Verval van recht wordt niet uitgesproken.

Open hier de tijdelijke regelingen voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken.

Alvast een greep uit de afwijkingen op het procesreglement:

  • Behoudens het hierna bepaalde- zullen tot nader order geen mondelinge behandelingen in aanwezigheid van partijen plaatsvinden; reeds geplande mondelinge behandelingen worden aangehouden in ieder geval tot en met 28 april 2020.
  • Partijen kan gevraagd worden of zij kunnen instemmen met een schriftelijke procedure in plaats van een mondelinge behandeling als hiervoor bedoeld. Indien partijen niet instemmen met een schriftelijke procedure én de rechter een zaak als urgent aanmerkt, bepaalt de rechter een mondelinge behandeling, in beginsel met telefonische (beeld)verbinding. Ook in andere gevallen kan de rechter, zo hij daartoe gronden ziet, een mondelinge behandeling met telefonische (beeld)verbinding plannen.

Contactgegevens rechtbanken en gerechtshoven


Gerechtshoven


Op de website van de rechtspraak staat dat er tijdelijk afwijkende regelingen van kracht zijn ten opzichte van het Landelijk procesreglement bij de Gerechtshoven ivm het Coronavirus. 

Klik hier om het document te openen op Rechtspraak.nl.


Gerechtshof Amsterdam


Algemeen telefoonnummer: 088 - 361 11 10

Openingstijden Centralebalie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Bezoekadres

IJdok 20

1013 MM  Amsterdam

Postadres

Postbus 1312

1000 BH  Amsterdam


 

Griffie Handelszaken

 

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

 

Algemeen telefoonnummer: 088 - 36 11316

Fax: 088 - 36 10038

E-mail: infohandelsrechtamsterdam@rechtspraak.nl

 

Telefonisch spreekuur rolgriffier

De administratie staat u graag te woord als u vragen heeft, maar is er niet om (juridisch) advies te geven. Raadpleeg als u vragen heeft eerst het Landelijk Procesreglement en/of de wet. Vaak is het antwoord daar te vinden. Informatie over de stand van zaken in lopende procedures kunt u vinden in het hofroljournaal, dit wordt iedere dag, behalve op maandag, bijgewerkt.

Hebt u toch nog specifieke vragen over de rol dan kunt u die stellen op het telefonisch spreekuur van de rolgriffier. De rolgriffier houdt twee keer per week een telefonisch spreekuur; op maandagochtend van 09.00 uur tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

 

Rolgriffiers:

Elly Zwarthoed-Veerman: 088 – 36 13 716

Ron van Putten: 088 – 36 13 665

 

Open hier alle contactgegevens op de website van het Gerechtshof Amsterdam.

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus

Op de website ven het Gerechtshof Amsterdam staat een verwijzingen (links) naar de algemene mededelingen op rechtspraak.nl. Tevens is er een pagina gemaakt ten aanzien van de zaken die bij het Gerechtshof Amsterdam doorgaan. Klik hier om naar die pagina te gaan.

 

Vanwege het coronavirus (COVID-19) is de Centrale Informatiebalie in het paleis van justitie sinds dinsdag 17 maart in ieder geval tot en met maandag 6 april gesloten. De werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie gaan zoveel als mogelijk wel door, maar alleen per post, telefonisch en/of per e-mail. Heeft u vragen, neem dan via onderstaande contactgegevens contact met ons op. De Centrale Informatiebalie is te bereiken via het algemene telefoonnummer 020 - 088 361 11 10.

 

Inname van post vindt tijdelijk plaats door deponering in de brievenbus. U ontvangt geen ontvangstbevestiging.

 

Klik hier voor een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie.


Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden


Algemeen telefoonnummer: 088 - 361 81 81

Openingstijden Centralebalie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Bezoekadres Locatie Arnhem

Walburgstraat 2-4

6811 CD  Arnhem

 

Bezoekadres Locatie Leeuwarden

Wilhelminaplein 1

8911 BS  Leeuwarden

Postafgifte op het adres Zaailand 102.

Postadres locatie Arnhem

Postbus 9030

6800 EM  Arnhem

 

Postadres locatie Leeuwarden

Postbus 1704

8901 CA  Leeuwarden


 

Griffie dagvaardingszaken

Locatie Arnhem

Telefoonnummer: 088 - 361 10 82

Fax: 088 - 361 00 94

Locatie Leeuwarden

Telefoonnummer: 088 - 361 10 87

Fax: 088 - 361 01 05


 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

Op de website ven het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden staat een verwijzingen (links) naar de algemene mededelingen op rechtspraak.nl. Tevens is er een pagina gemaakt ten aanzien van de zaken die bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden doorgaan. Klik hier om naar die pagina te gaan.

 

Telefonisch is mij door een medewerkster van de griffie dagvaardingszaken van de locatie Leeuwarden meegedeeld dat stukken op dit moment (18 maart 2020) gewoon per koerier kunnen worden ingediend. Deze stukken moeten worden afgegeven op het adres van de Rechtbank, Zaailand 102 te Leeuwarden.  Het is niet bekend of ook een stempel voor ontvangst kan worden verkregen. Het is ook niet bekend hoe lang dit nog mogelijk is.

 

Het is mij niet bekend of op de locatie Arnhem stukken fysiek ingediend kunnen worden.

Ik adviseer om voordat u de stukken (laat) afgeven bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden om eerst even te vragen of dit nog kan.


Gerechtshof Den Haag


Algemeen telefoonnummer: 088 - 362 23 33

Openingstijden Centralebalie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Bezoekadres

Prins Clauslaan 60

2595 AJ  Den Haag

Postadres

Postbus 20302

2500 EH  Den Haag


 

Griffie Handelszaken

 

Telefoonnummer: 088 - 361 16 99

Bereikbaar tussen 09:00 en 11:00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur.

Fax: 088 - 361 06 84

E-mail: hofdenhaag.griffie.handel@rechtspraak.nl

 

Open hier alle contactgegevens op de website van het Gerechtshof Den Haag.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

Op de website van het Gerechtshof Den Haag staat dat de Centrale Informatiebalie in elk geval tot en met 6 april a.s. is gesloten. De werkzaamheden gaan zoveel mogelijk wel door maar dan alleen per post, telefonisch en/of per mail. Voor vragen is de Centrale Informatiebalie te bereiken op het nummer 088 - 361 20 12.

 

Voorts staat op de website dat inname van post plaatsvindt via de brievenbus. Aan koeriers wordt gevraagd om de post af te geven bij de personeelsingang op de Prins Clauslaan 20, dus niet via de hoofdingang. De koerier meldt zich en legt de poststukken neer vóór het beveiligingsloket. Een postmedewerker zal vanachter het loket voor ontvangst een stempel zetten of tekenen. Er worden geen digitale apparaten meer gebruikt om te tekenen voor ontvangst.

 

Klik hier om naar de website van het Gerechtshof Den Haag te gaan waar alle tijdelijke maatregelen ten aanzien van de werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie staan vermeld. 


Gerechtshof 's-Hertogenbosch


Algemeen telefoonnummer: 088 - 362 20 00

Openingstijden Centrale Informatiebalie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur

Bezoekadres

Leeghwaterlaan 8

5223 BA  's-Hertogenbosch

Postadres

Postbus 70583

5201 CZ  's-Hertogenbosch


 

Griffie Handelszaken

 

Dagvaardingszaken

Telefoon: 088 - 361 18 29

Fax: 088 - 361 05 17

 

Zittingen dagvaardingszaken (voor planning en verzetten van zittingen)Telefoon: 088 - 361 18 22

Fax: 088 - 361 05 17

 

Verdelingszaken (dagvaarding)

Telefoon: 088 - 361 18 29

Fax: 088 - 361 05 17

 

Open hier alle contactgegevens op de website van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

Op de website van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch staat dat de Centrale Informatiebalie in elk geval tot en met 6 april a.s. is gesloten. De werkzaamheden gaan zoveel mogelijk wel door maar dan alleen per post, telefonisch en/of per mail. Voor vragen is de Centrale Informatiebalie te bereiken op het nummer 088 - 361 18 28.

 

Over de afgifte van processtukken staat vermeld dat het tijdelijk alleen per post kan plaatsvinden.

 

Tevens staat het volgende vermeld ten aanzien van grote dossier-/poststukken:

Afgifte grote poststukken

Wilt u grote dossier-/poststukken afgeven bij het gerechtshof? Dat kan. U kunt stukken afgeven bij de hoofdingang van het Paleis van Justitie aan Leeghwaterlaan 8 in ’s-Hertogenbosch. Vergeet daarbij niet te vermelden voor welke zaak u de stukken afgeeft. Bij afgifte van grote (dossier)stukken kunt u, indien gewenst, een ontvangstbevestiging krijgen.
Heeft u vragen? U kunt ons ook nog steeds telefonisch bereiken: 088 - 361 18 28

 

Klik hier om naar de website van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch te gaan waar alle tijdelijke maatregelen ten aanzien van de werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie staan vermeld. 


Rechtbanken


Op de website van de rechtspraak staat dat er tijdelijk afwijkende regelingen van kracht zijn ten opzichte van het Landelijk procesreglement bij de Rechtbanken ivm het Coronavirus. 

Klik hier om het document te openen op Rechtspraak.nl.


Rechtbank Amsterdam


Algemeen telefoonnummer: 088 - 361 70 00

Openingstijden Centrale balie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Bezoekadres

Parnassusweg 220

1076 AV  Amsterdam

Hoofdingang tijdelijk aan de Fred Roeskestraat

Postadres

Postbus 84500

1080 BN   Amsterdam


 

Team Handelszaken

 

Telefoon roladministratie: 088 - 361 14 04

Fax roladministratie: 088 - 361 03 05

Mail roladministratie: berichtenprocesvoeringdagv.rb-ams@rechtspraak.nl

 

Telefoon planningsadministratie: 088 - 361 13 96

Fax planningsadministratie: 088 - 361 03 05

Mail planningsadministratie: planningsadministratie.handel.rb.amsterdam@rechtspraak.nl

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Amsterdam.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

Voorlopig is slechts 1 loket van de Centrale balie open. De post kan worden afgegeven bij de receptie (hoofdingang).

 

Open hier een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Centrale Balie.


Rechtbank Den Haag


Algemeen telefoonnummer: 088 - 362 22 00

Openingstijden Centrale balie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Bezoekadres

Prins Clauslaan 60

2595 AJ  Den Haag

Postadres

Postbus 20302

2500 EH   Den Haag


 

Griffie Handel

 

Telefoon roladministratie 088 - 361 22 21

Fax roladministratie 088 - 361 06 66 

 

Telefoon comparitie na antwoord: 088 - 361 20 18

Fax comparitie na antwoord: 088 - 361 06 66

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Den Haag.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

I.v.m. het Coronavirus is de Centralebalie tijdelijk gesloten.

 

Inname post vindt plaats via de brievenbus. Aan koeriers wordt gevraagd om hun post af te geven bij de personeelsingang op de Prins Clauslaan 20, dus niet via de hoofdingang. De koerier meldt zich en legt de poststukken neer vóór het beveiligingsloket. Een postmedewerker zal vanachter het loket voor ontvangst een stempel zetten of tekenen. Er worden geen digitale apparaten meer gebruikt om te tekenen voor ontvangst.

 

Open hier een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Centrale Balie.


Rechtbank Gelderland


Algemeen telefoonnummer: 088 - 361 20 00

Openingstijden van de Centrale balie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

 

Bezoekadres locatie Arnhem

Walburgstraat 2-4

6811 CD  Arnhem

 

Bezoekadres locatie Zutphen

Martinetsingel 2

7201 DT  Zutphen

Postadres locatie Arnhem

Postbus 9030

6800 EM  Arnhem

 

Postadres locatie Zutphen

Postbus 9008

7200 GJ  Zutphen


 

Handelsgriffie locatie Arnhem

 

Telefoon roladministratie: 088 - 361 20 00

Fax roladministratie: 088 - 361 03 74

E-mail: handel.arnhem@rechtspraak.nl

 

Handelsgriffie locotie Zutphen (+akte non-verzet)

 

Telefoon roladministratie: 088 - 361 20 00

Fax roladministratie: 088 - 361 03 71

E-mail: handel.zutphen@rechtspraak.nl

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Gelderland.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

De Centrale informatiebalie is gesloten.

 

De rechtbank verzoekt u zo veel mogelijk stukken per post naar te versturen. Ook blijft het mogelijk om stukken af te geven op de rechtbank. Deze stukken kunt u afgeven bij de beveiliging bij de ingang van de rechtbank of in de brievenbus van de rechtbank. Dit kan tijdens de reguliere openingstijden van half 9 in de ochtend tot 5 uur in de middag. U krijgt geen ontvangstbevestiging bij het inleveren.

 

Open hier een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Centrale informatiebalie.


Rechtbank Limburg


Algemeen telefoonnummer: 088 - 361 22 22

Bezoekadres locatie Maastricht

Sint Annadal 1

6214 PA  Maastricht

 

Bezoekadres locatie Roermond

Willem II Singel 67

6041 HR  Roermond

Postadres locatie Maastricht

Postbus 1988

6201 BZ  Maastricht

 

Postadres locatie Roermond

Postbus 950

6040 AZ  Roermond


 

Burgerlijk recht (handelszaken)

 

Locatie Maastricht

Telefoon dagvaardingen roladministratie: 088 - 361 16 38

Fax: 088 - 361 04 23

E-mail dagvaardingen: br.ha.rol.RB-LIM.maastricht@rechtspraak.nl

 

Telefoon zittingadministratie:088 - 361 16 77

Fax: 088 - 361 04 24

 

Locatie Roermond

Telefoon dagvaardingen roladministratie: 088 - 361 16 43

Fax: 088 -361 04 09

E-mail* dagvaardingen: br.ha.rol.RB-LIM.roermond@rechtspraak.nl

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Limburg.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

De Centrale Balie is niet meer vrij toegankelijk.

 

Op de website van de Rechtbank Limburg staat dat de inname van post tijdelijk via de brievenbus plaatsvindt. Wel wordt er een ontvangstbevestiging afgegeven.

 

Eventuele dikke dossiers mag u afgeven bij de Beveiligingsloge van de rechtbank aan de ingang. De medewerkers  van de centrale balie zullen deze verzoeken wel gewoon afhandelen.

 

Open hier een overzicht van de aangepaste dienstverlening van de Centrale Balie.


Rechtbank Midden-Nederland


Algemeen telefoonnummer: 088 - 362 00 00

Bezoekadres locatie Utrecht

Vrouwe Justitiaplein 1

3511 EX  Utrecht

 

Bezoekadres locatie Lelystad

Stationsplein 15

8232 DL  Lelystad

Postadres locatie Utrecht

Postbus 16005

3500 DA  Utrecht

 

Postadres locatie Lelystad

Postbus 2035

8203 AA  Lelystad 

Handelszaken/dagvaardingszaken

 

Telefoon Utrecht: 088 - 361 17 50

E-mail Utrecht: roladministratie.civiel.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl

Fax Utrecht: 088 - 361 04 62

 

Telefoon Lelystad: 088 - 361 17 76

E-mail Lelystad: civiel.rb.mnl.lelystad@rechtspraak.nl

Fax Lelystad: 088 - 361 04 61

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Midden-Nederland.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

De Informatiebalies zijn gesloten.

 

Poststukken kunnen in de brievenbus gestopt worden (of via goederenontvangst bij grote hoeveelheid stukken).

 

Open hier het overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Informatiebalies.

 


Rechtbank Noord-Holland


Algemeen telefoonnummer: 088 - 361 61 00

Openingstijden Centrale Informatiebalie: maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Bezoekadres locatie Haarlem

Locatie Appelaar:

Simon de Vrieshof 1

2019 HA  Haarlem

 

Locatie Jansstraat:

Jansstraat 81

2011 RW  Haarlem

 

Bezoekadres locatie Alkmaar

Kruseman van Eltenweg 2

1817 BC  Alkmaar

Postadres locatie Haarlem

Postbus 1621

2003 BR  Haarlem

 

Postadres locatie Alkmaar

Postbus 251

1800 BG  Alkmaar
 

Griffie Handelszaken

 

Locatie Haarlem 

Telefoon: 088 - 361 11 71

Fax: 088 - 361 01 42

 

Locatie Alkmaar

Telefoon: 088 - 361 11 42

Fax: 088 - 361 01 22

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Noord-Holland.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

De Centrale Informatiebalie op de locaties Alkmaar en Appelaar (Haarlem) zijn in ieder geval tot en met maandag 6 april gesloten. De werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie gaan zoveel als mogelijk wel door, maar alleen per post, telefonisch en/of per e-mail.

 

Afgifte van post kan tijdelijk alleen via de brievenbus. U ontvangt geen ontvangstbevestiging

 

Open hier een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Informatiebalie. 


Rechtbank Noord-Nederland


Algemeen telefoonnummer: 088 361 44 44

Bezoekadressen

 

Locatie Assen:

Brinkstraat 4

9401 HZ   Assen

 

Locatie Groningen:

Guyotplein 1

9712 NX  Groningen

 

Locatie Leeuwarden:

Zaailand 102

8911 BN  Leeuwarden

Postadressen

 

Locatie Assen

Postbus 264

9400 AG  Assen

 

Locatie Groningen

Postbus 933

9700 AX  Groningen

 

Locatie Leeuwarden

Postbus 20130

8900 HM  Leeuwarden 

Griffie Handel/Dagvaardingszaken

 

Locatie Assen

Telefoon: 088 - 361 13 26

Fax: 088 - 361 02 19

 

 

Locatie Groningen

Telefoon: 088 - 361 13 41

Fax: 088 - 361 02 30

 

 

Locatie Leeuwarden

Telefoon: 088 - 361 13 52

Fax: 088 - 361 02 42

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Noord-Nederland.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

De Centrale Informatiebalie is in ieder geval tot en met maandag 6 april gesloten.

De werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie gaan zoveel als mogelijk wel door, maar alleen per post, telefonisch en/of per e-mail.

 

Inname van de post kan via de brievenbus of via goederenontvangst. U ontvangt geen ontvangstbevestiging.

 

Open hier een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Informatiebalie. 

 


Rechtbank Oost-Brabant


Algemeen telefoonnummer: 088 - 362 10 00

 

Bezoekadressen

 

Locatie ’s-Hertogenbosch (Paleis van Justitie)

Leeghwaterlaan 8

5223 BA  's-Hertogenbosch

 

Locatie Eindhoven

Stadhuisplein 4

5611 EM  Eindhoven

 

Postadressen

 

Locatie ´s-Hertogenbosch

Postbus 70584

5201 CZ  's-Hertogenbosch

 

Locatie Eindhoven

Postbus 840

5600 AV  Eindhoven


 

Griffie ´s-Hertogenbosch

Telefoon Handelszaken/Roladministratie: 088 - 36 11 815

Fax Handelszaken/Roladministratie: 088 - 36 10 530

 

Griffie Endhoven

Telefoon civiele griffie: 088 - 36 11 813

Fax civiele griffie: 088 - 36 10 516

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Oost-Brabant.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

De Centrale Balie is gesloten.

 

De Centrale Informatiebalie in het Paleis van Justitie en in het gerechtsgebouw Eindhoven is in ieder geval tot en met maandag 6 april gesloten.

De werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie gaan zoveel als mogelijk wel door, maar alleen per post, telefonisch en/of per e-mail.

 

Processtukken kunnen tijdelijk alleen per post worden ingediend.

Wilt u grote dossier-/poststukken afgeven bij de rechtbank? Dat kan. U kunt stukken afgeven bij de hoofdingang van het Paleis van Justitie aan Leeghwaterlaan 8 in ’s-Hertogenbosch. Vergeet daarbij niet te vermelden voor welke zaak u de stukken afgeeft. Bij afgifte van grote (dossier)stukken kunt u, indien gewenst, een ontvangstbevestiging krijgen. 

Heeft u vragen? U kunt  de rechtbank ook nog steeds telefonisch bereiken: 088 - 361 18 28

 

Open hier een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Informatiebalie.


Rechtbank Overijssel


Algemeen telefoonnummer: 088 - 361 55 55

 

Bezoekadressen

 

Locatie Zwolle

Schuurmanstraat 2

8011 KP  Zwolle

 

 

Locatie Almelo

Egbert Gorterstraat 5

7607 GB   Almelo

 

 

Locatie Enschede

Molenstraat 23

7514 DJ  Enschede

 

 

Postadressen

 

Locatie Zwolle

Postbus 10067

8000 GB   Zwolle

 

Locatie Almelo

Postbus 323

7600 AH   Almelo

 

Locatie Enschede

Postbus 3343

7500 DH  Enschede


 

Griffie Handelsrecht

 

Locatie Almelo

Telefoon civiel en kanton, kort gedingen en rekesten: 088 - 361 10 53

Fax civiel en kanton, kort gedingen en rekesten: 088 - 361 00 78

E-mail kanton: kantonalmelo@rechtspraak.nl

E-mail handel: handelsrol.rb-ove.almelo@rechtspraak.nl

 

Locatie Zwolle

Telefoon civiel en kanton, kort gedingen en rekesten: 088-361 1026

Fax handel (incl. kort gedingen): 088 - 361 00 73

Fax kanton (incl. kort gedingen): 088 - 361 00 74

E-mail kanton: kanton-zwolle@rechtspraak.nl

E-mail handel: handelsrol.rb-ove.zwolle@rechtspraak.nl

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Overijssel.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

De Centrale Informatiebalie is in ieder geval tot en met maandag 6 april gesloten.

De werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie gaan zoveel als mogelijk wel door, maar alleen per post, telefonisch en/of per e-mail. Heeft u vragen, neem dan via onderstaande contactgegevens contact met ons op.

 

Inname post

Brievenbus (of goederenontvangst omdat veel alternatieve processen per post geadviseerd worden).

Rechtbank Overijssel, locatie Almelo, Postbus 323, 7600 AH  Almelo

Rechtbank Zwolle/ t.a.v. Centrale Balie/Postbus 10067 8000 GB Zwolle.

 

Open hier een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Informatiebalie.


Rechtbank Rotterdam

Algemeen telefoonnummer: 088 - 362 60 00

 

Locaties – bezoek- en postadressen

 

Locatie Rotterdam

Zittingszalencomplex:

Wilhelminaplein 125

3072 AK  Rotterdam

 

Kantorengebouw en kleine zittingszalen: Wilhelminaplein 100

3072 AK  Rotterdam

 

Extra beveiligde zittingszaal (ingang C):

Posthumalaan 74

3072 AG  Rotterdam

 

 

Goederenafgifte:

Posthumalaan 54

3072 AG  Rotterdam

 

 

Locatie Dordrecht

Steegoversloot 36

3311 PP  Dordrecht

 

Postadressen

 

Rechtbank Rotterdam

Handelsrecht

o.v.v. soort zaak

Postbus 50954

3007 BR  Rotterdam

 

Locatie Dordrecht

Rechtbank Rotterdam

Handelsrecht

o.v.v. soort zaak

Postbus 7003

3300 GC  Dordrecht


 

Griffie Handelsrecht

 

De griffie is voor vragen over uw zaak bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur.

 

Locatie Rotterdam

Roladministratie

Telefoon: 088 - 361 19 15 

Fax : 088 - 361 05 54

 

Zittingsplanning

Telefoon: 088 - 361 19 17

Fax: 088 - 361 05 55

 

Locatie Dordrecht

Handel/rekesten

Telefoon: 088 - 361 19 18

Fax 088 - 361 05 62

 

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Rotterdam.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

De Centrale Informatiebalie is in ieder geval tot en met maandag 6 april gesloten.

De werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie gaan zoveel als mogelijk wel door, maar hoofdzakelijk per post, telefonisch en/of per e-mail.

 

Processtukken en spoedpost  kunnen geworden gedeponeerd in de brievenbus of worden afgegeven bij goederenontvangst (men ontvangt geen ontvangstbevestiging).

 

 

Open hier een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Informatiebalie. 


Rechtbank Zeeland-West-Brabant

 

Algemeen telefoonnummer: 088 - 361 60 00

 

Bezoekadressen

 

Locatie Breda

Stationslaan 10 

4815 GW  Breda

 

Locatie Middelburg

Kousteensedijk 2

4331 JE  Middelburg

 

Postadressen

 

Locatie Breda

Postbus 90110

4800 RA   Breda

 

Locatie Middelburg

Team Civiel recht, dagvaardingen en verzoekschriften, cluster I en II:

Postbus 5015

4330 KA  Middelburg


 

Griffie Handelszaken

 

Locatie Breda

Cluster II Dagvaardingen (handel)

Telefoon: 088 361 15 45

Fax: 088 361 02 77 (handelszaken en roladministratie) en 088 361 02 78 (KG)

Postbus 8727, 4820 BA Breda

E-mail: dagvaardingen.breda.rb-zwb@rechtspraak.nl

 

Locatie Middelburg

Cluster II Handelszaken/roladministratie, verzoekschriften, KG-rekesten en-zaken)

Telefoon: 088 361 15 34

Fax: 088 361 02 69

Postbus 5015, 4330 KA Middelburg

E-mail dagvaardingen: dagvaardingen.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl

E-mail overige verzoeken: verzoekschriften.middelburg.rb-zwb@rechtspraak.nl

 

Open hier alle contactgegevens op de website van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

 

Tijdelijke maatregelen in verband met het Coronavirus.

 

Lees hier wat de landelijke maatregelen betekenen voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

De Centrale Informatiebalie is in ieder geval tot en met maandag 6 april gesloten.

De werkzaamheden van de Centrale Informatiebalie gaan zoveel als mogelijk wel door, maar hoofdzakelijk per post, telefonisch en/of per e-mail.

 

Inname en afgifte van poststukken vindt plaats via de brievenbus naast de hoofdingang van de rechtbank.

U ontvangt geen ontvangstbevestiging.

 

Open hier een overzicht van de aangepaste werkzaamheden van de Informatiebalie.