Aangezien ik graag maatwerk lever afhankelijk van uw wensen zullen mijn tarieven in onderling overleg worden vastgesteld. Hieronder vindt u een indicatie van de door mij gehanteerde tarieven. 


Voor een eenmalige opdracht hanteer ik een tarief van € 75,00 exclusief BTW per uur. Voor € 100,00 (excl. btw) kunt u en kunnen uw kantoorgenoten, een heel jaar onbeperkt met mij sparren over uw civiele procedures en onbeperkt (proces)stukken indienen voor u via Zivver, beveiligd mailen. Voor kantoren met meer dan 50 mensen geldt een bedrag van € 150,00 (excl. btw). 


Kosten abonnement volledige roladministratie


Als u met mij een abonnement hebt afgesloten sta ik onbeperkt voor u en de medewerkers van uw kantoor klaar om mijn kennis zo snel en zorgvuldig mogelijk met u te delen. De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van het aantal lopende zaken die ik voor uw kantoor volg.

1 - 50 zaken is € 30 per zaak.

51 - 75  zaken is € 27,50 per zaak.

Meer dan 75 zaken is € 25 per zaak. 

De vermelde bedragen zijn exclusief btw. 


Wat u kunt verwachten bij een abonnement volledige roladministratie

 • uitgebreide rolverslagen in lopende zaken bij rechtbanken en gerechtshoven
 • bij ieder rolverslag een recent zaakoverzicht uit het roljournaal
 • tijdig (meerdere) reminders in lopende zaken bij rechtbanken en gerechtshoven
 • opstellen en indien mogelijk digitaal indienen van B-, H- en V-formulieren
 • indienen (proces)stukken via Zivver, beveiligd mailen
 • beoordeling nieuwe dagvaardingen op formele vereisten
 • controle over te leggen beslagstukken op volledigheid
 • berekening en controle griffierecht en eventueel indienen verzetschrift ex art. 29 WGBZ
 • berekenen/controleren kostenveroordeling
 • observeren van maximaal 10 zaken bij rechtbank en gerechtshoven
 • beoordeling en volgen kantonzaken indien gewenst en mogelijk
 • beantwoording van alle voorkomende procedurele vragen, ook buiten kantoortijden


In de eerste week van de maand ontvangt u een factuur op basis van het aantal zaken van uw kantoor op de eerste dag van die maand.

 

Bij betaling per jaar ontvangt u in de eerste week van de eerste maand een factuur op basis van het aantal zaken op de eerste dag, met een korting van 5%. Iedere volgende maand ontvangt u vervolgens een factuur (of creditfactuur) indien het aantal zaken op de eerste dag van de maand dermate afwijkt dat een andere tariefgroep van toepassing is. Ook op deze naheffing of teruggave geldt de korting van 5% op de bovengenoemde bedragen.


Kosten opzetten/updaten roladministratie


Is afhankelijk van de wensen van uw kantoor en zal in overleg met u nader worden vastgesteld. 


Kosten lezing over civiele dagvaardingsprocedure


Voor het geven van een lezing vraag ik slechts een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer exclusief btw.