Jurisprudentie Burgerlijk procesrecht

Voordat de zaak naar de rol is verwezen voor memorie van grieven verzoekt appellant de vordering in te trekken. Geïntimeerde gaat akkoord met doorhaling en vraagt om een kostenveroordeling. Hof verklaart appellant niet-ontvankelijk in het hoger beroep omdat appellant kennelijk niet van plan is grieven in te dienen. Lees hier mijn bevindingen over dit arrest.