Let Op! Vanwege drukke werkzaamheden is deze pagina nog niet bijgewerkt voor 2023! Excuses voor het ongemak. De Kalender die U gratis kunt downloaden is wel van 2023.


Rond de feestdagen als vermeld in de Algemene Termijnenwet moet je extra alert zijn op de uiterste datum voor het indienen van processtukken en de verzoeken om uitstel op grond van klemmende redenen in civiele procedures bij de rechtbanken en de gerechtshoven. Ik beperk mij hier tot de civiele dagvaardingsprocedures aangezien ik daarin gespecialiseerd ben.

 

Op de in de Algemene Termijnenwet genoemde feestdagen en op dagen die daaraan zijn gelijkgesteld mogen geen exploten worden betekend. Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de vijfde mei. Goede Vrijdag is voor de toepassing van deze wet gelijkgesteld aan de algemeen erkende feestdagen. Bij Besluit van 20 september 2019 zijn vrijdag 22 mei 2020, vrijdag 14 mei 2021 en vrijdag 27 mei 2022 (telkens de vrijdag na Hemelvaartsdag) eveneens gelijkgesteld aan de algemeen erkende feestdagen.

 

Hieronder staan voor 2022 de afwijkende termijnen voor het indienen van stukken bij de rechtbanken en de gerechtshoven.

 

Omdat iedere instantie zelf bepaalt of ze naast de feestdagen nog op andere dagen gesloten zijn staat helemaal onderaan deze pagina per instantie een overzicht van de sluitingsdagen in 2022.. Omdat deze informatie tussentijds nogal eens wordt gewijzigd staat bij iedere instantie een link naar de website van de betreffende instantie waar deze informatie geverifieerd kan worden.


Ik werk zelf met deze super handige door mij ontworpen bureaulegger. Doordat de feestdagen blauw zijn gemarkeerd kan ik in één oogopslag zien wanneer een bepaald stuk moet worden ingediend.

Echt een super handige tool voor de procesadvocaat, secretaresse en voor de roladministratie.

Kijk op de pagina "kalender 2022" hoe je gratis in het bezit kunt komen van dit super handige hulpmiddel.  


Goede Vrijdag 15 april en Tweede Paasdag 18 april 2022

Rol gerechtshoven dinsdag 19 april 2022

Nieuwe zaken moeten uiterlijk donderdag 14 april 2022 bij het gerechtshof zijn aangebracht.

Volgens de betreffende pagina's op rechtspraak.nl zijn alle gerechtshoven op goede vrijdag gewoon geopend. Als dat inderdaad zo is zou een nieuwe zaak ook nog op goede vrijdag 15 april 2022 kunnen worden ingediend.

 

Uitstelverzoeken op grond van klemmende redenen moeten uiterlijk op maandag 11 april 2022 worden ingediend. Omdat de gerechtshoven op goede vrijdag 15 april 2022 kennelijk gewoon geopend zijn, zal waarschijnlijk niet moeilijk worden gedaan indien een verzoek op dinsdag 12 april 2022 wordt ingediend. 

Rol rechtbanken woensdag 20 april 2022

Uitstelverzoeken op grond van klemmende redenen moeten uiterlijk op dinsdag 12 april 2022 worden ingediend. Omdat de rechtbanken op goede vrijdag 15 april 2022 kennelijk gewoon geopend zijn, zal waarschijnlijk niet moeilijk worden gedaan indien een verzoek op woensdag 13 april 2022 wordt ingediend. 


Koningsdag 27 april 2022

Rol gerechtshoven dinsdag 3 mei 2022

Uitstelverzoeken op grond van klemmende redenen moeten uiterlijk op dinsdag 26 april 2022 worden ingediend. 

Rol rechtbanken woensdag 27 april 2022

De gerechtshoven zijn op deze nationale feestdag gesloten. Tegen deze datum kan dus geen nieuwe zaak worden aangebracht. Lopende zaken zullen over deze datum worden heen getild.


Bevrijdingsdag 5 mei 2022

Rol gerechtshoven 10 mei 2022

Uitstelverzoeken op grond van klemmende redenen moeten uiterlijk op dinsdag 3 mei 2022 worden ingediend.

Rol rechtbanken 11 mei 2022

Uitstelverzoeken op grond van klemmende redenen moeten uiterlijk op woensdag 4 mei 2022 worden ingediend.


Hemelvaartsdag 26 mei + aan feestdag gelijkgestelde dag 27 mei 2022

Rol gerechtshoven dinsdag 31 mei 2022

 

Uitstelverzoeken op grond van klemmende redenen moeten uiterlijk op maandag 23 mei 2022 worden ingediend. Gerechtshoven die op vrijdag 27 mei 2022 kennelijk gewoon geopend zijn, zullen waarschijnlijk niet moeilijk doen indien een uitstelverzoek op dinsdag 24 mei 2022 wordt ingediend. 

Rol rechtbanken woensdag 1 juni 2022

Uitstelverzoeken op grond van klemmende redenen moeten uiterlijk op dinsdag 24 mei 2022 worden ingediend. Rechtbanken die op vrijdag 27 mei 2022 kennelijk gewoon geopend zijn, zullen waarschijnlijk niet moeilijk doen indien een verzoek op woensdag 25 mei 2022 wordt ingediend. 


Tweede Pinksterdag 6 juni 2022

Rol gerechtshoven dinsdag 7 juni 2022

Nieuwe zaken moeten uiterlijk vrijdag 3 juni 2022 bij het gerechtshof zijn aangebracht.

 

Uitstelverzoeken op grond van klemmende redenen moeten uiterlijk op dinsdag 31 mei 2022 worden ingediend.

Rol rechtbanken woensdag 8 juni 2022

Uitstelverzoeken op grond van klemmende redenen moeten uiterlijk op woensdag 1 juni 2022 worden ingediend.


Indienen stukken voor een mondelinge behandeling

Tenzij bij dagbepaling anders is bepaald moeten nadere stukken voor een mondelinge behandeling moeten uiterlijk 10 dagen voor de zitting door de rechtbank of het gerechtshof en de wederpartijen zijn ontvangen (zie artikel 87.6 Rv).

 

Indien de tiende dag gerekend vanaf de mondelinge behandeling eindigt op een feestdag moeten de stukken een dag eerder worden ingediend.


Betekening dagvaarding na beslaglegging

Heb je beslag gelegd en heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de termijn waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden betekend eindigt op een feestdag of een daaraan gelijkgestelde dag dan mag de dagvaarding op grond van artikel 64 lid 2 Rv worden betekend op de eerstvolgende dag dat geen algemeen erkende feestdag of een daaraan gelijkgestelde dag is en ook geen zondag is. Dit zou ook een zaterdag kunnen zijn maar op die dag werken de meeste niet. In dat geval moet de dagvaarding in de hoofdzaak eerder worden betekend. Is dit niet haalbaar, dien dan tijdig een verzoek tot verlenging van deze termijn in zoals bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv., bij dezelfde voorzieningenrechter.


Overzicht (bijzondere) sluitingsdata 2022 per gerecht

Bron: Rechtspraak.nl - Laatst door mij gecontroleerd op 25 februari 2022 om 22:00 uur. Klik hieronder op de naam van het gerecht waar de stukken moeten worden ingediend voor het actuele overzicht van dat gerecht op Rechtspraak.nl. Neem bij twijfel altijd contact op met de griffie van het bewuste gerecht.

Gerechtshoven

Gerechtshof Amsterdam 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 27 mei 2022 (bijzondere sluitingsdag na Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 27 mei 2022 (bijzondere sluitingsdag na Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Gerechtshof Den Haag

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Gerechtshof ´s-Hertogenbosch

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 27 mei 2022 (bijzondere sluitingsdag na Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

  

Rechtbanken

Rechtbank Amsterdam

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Den Haag

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Gelderland 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Limburg 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 27 mei 2022 (bijzondere sluitingsdag na Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Midden-Nederland 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Noord-Holland 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 27 mei 2022 (bijzondere sluitingsdag na Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Noord-Nederland

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 27 mei 2022 (bijzondere sluitingsdag na Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Oost-Brabant 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Overijssel 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Vrijdag 27 mei 2022 (bijzondere sluitingsdag na Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Rotterdam 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 

 • Zondag 17 en maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • Woensdag 27 april 2022 (Koningsdag)
 • Donderdag 5 mei 2022 (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 26 mei 2022 (Hemelvaartsdag)
 • Zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022 (Pinksteren)
 • Zondag 25 en maandag 26 december 2022 (Kerstmis)
 • Zondag 1 januari 2023 (Nieuwjaarsdag)